A. TOPRAK ve BİTKİ BESLEME

- Arazi Kullanımı ve Yönetimi
- Toprak Etüt ve Haritalama
- Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
- Toprak Karbonu
- Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası
- Toprak Islahı ve Düzenleyicileri
- Toprak Kirliliği ve Kalitesi

B. TARIMSAL SULAMA

- Tarımda Su Yönetimi
- Su Kirliliği ve Kalitesi
- Atık Suların Tarımda Kullanımı
- Su Kısıtı ve Tarımsal Üretime Etkileri
- Drenaj ve Arazi Islahı

C. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMSAL EKOLOJİ

- İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri, Uyum ve Azaltım
- İklim Değişikliği ve Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar
- Tarımsal Meteoroloji ve Kuraklık
- Erozyon, Arazi Bozulumu ve Çölleşme
- Tarımsal Ekoloji ve Etkileri

D. TARIM MAKİNALARI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

- Hassas Tarım Teknolojileri
- Koruyucu Toprak İşleme Sistemleri
- Tarımda Bilgi Sistemleri
- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı

E. TARIM EKONOMİSİ

- Doğal Kaynaklar Ekonomisi