Saygıdeğer Katılımcılar;

İnsanlığın varoluş sürecinde dönüm noktasını yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçiş oluşturmaktadır. İlkel çağlardan günümüze uzanan tarımdaki gelişmeler bize göstermiştir ki; sürdürülebilir bir yaşam döngüsü için tarımsal faaliyetlerin bileşenleri olan hava, toprak, su ve biyolojik çeşitliliğin korunması geleceğimizin kurgulanmasında yaşamsal öneme sahiptir. Unutmamalıyız ki, “Dünya Bize Atalarımızdan Miras Kalmadı, Çocuklarımızdan Ödünç Aldık”.

Günümüzde, küresel ve ulusal ölçekte toprak ve su kaynakları konusunda alınması gereken önlemlerin bilinciyle sınırlı olan doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı öncelikli hedeftir. Bu hedef doğrultusunda, araştırmacılar, akademisyenler, toprak ve su kaynakları konusunda faaliyet gösteren kişi ve kurumların bir araya geldiği, bilgi ve deneyim paylaşıldığı bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 6. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün destek ve katkıları, ülkemizde konu ile ilgili çalışmalar yürüten üniversitelerin katılımları ile 12-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Menemen, İzmir’de düzenlenecektir.

Kongre süresince, toprak, bitki besleme, tarımsal sulama, iklim değişikliği, tarımsal ekoloji, tarımsal mekanizasyon, bilgi teknolojileri ve tarım ekonomisi ana başlıkları altında yapılan çalışmalar ile bilgi birikim ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Merkezimizde 12-14 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresine katılımlarınızdan onur duyacağız.

Saygılarımla...

Dilek KAHRAMAN
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
Kongre Başkanı

Kongre Bilgileri

Kongre Yeri:
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Kongre Adresi:
Camikebir Mah. Maltepe Yolu No:27/1 Menemen-İzmir/Türkiye
Kongre Tarihi:
12-14 Kasım 2019
Telefon:
+(90) 232 831 1052
Faks:
+(90) 232 831 1051
UTAEM website: